Tư vấn thi công

Cách thi công:

Bước 1: Vệ sinh và chuẩn bị về mặt.

Bước 2: Sơn chống thấm.

Bước 3: Trét (bả) bột matit (có thể có hoặc không).

Bước 4: Thi công sơn lót.

Bước 5: Sơn màu hoàn thiện.

Cách tính sơn:

Cách tính M2 tường cần sơn của một ngôi nhà và dự toán vật tư theo số lượng

1. Diện tích sơn trong nhà = (Diện tích mặt san x số tầng)hệ số sơn trong nhà
Trong đó:
– Hệ số sơn trong nhà nằm trong khoảng: – 3 đến 4.5
– Nếu nhà khung nhiều phòng ít cửa sổ: – Hệ số: 4.5
– Nếu nhà khung nhiều phòng của trung bình: – Hệ số: 4
– Nếu nhà cấp 4 ít cửa: – Hệ số: 3.5
– Nếu nhà cấp 4 không có trần: – Hệ số: 3
Chú ý : Hệ số trên chỉ đúng khi tính tổng thể của một ngôi nhà, nhưng tính riêng lẻ cho từng phòng thì không còn chính xác nữa
2. Diện tích sơn ngoài trời = Diện tích mặt tiền x hệ số sơn ngoài trời
Trong đó:
– Hệ số sơn ngoài trời chạy từ 1.2 đến 1.8, tùy theo mức độ phào chỉ nhiều hay ít để đưa ra hệ số cho phù hợp.
– Một số trường hợp hệ số sơn ngoài trời bằng 1 nhưng rất ít bởi vì ngoài trời có ban công, con tiện, lan can…

Trả lời

Call Now Button